mapa strony   |   kontakt   |

Władze Politechniki Łódzkiej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 22.02.2013

Rektor
prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

90-924 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 6/8
tel. (+ 48 42) 631 20 01, 631 20 02
fax (+ 48 42) 636 85 22
e-mail: rector@adm.p.lodz.plProrektorzy

prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
Prorektor ds. Nauki
90-924 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 6/8
tel. (+48 42) 631 20 04, 636 13 85
fax (+48 42) 636 60 21
e-mail: vrector.science@adm.p.lodz.pl

prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
90-924 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 6/8
tel. (+48 42) 631 20 06, 636 65 15
fax (+48 42) 636 53 79
e-mail: vrector.development@adm.p.lodz.pl

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
Prorektor ds. Edukacji
90-924 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 6/8
tel. (+48 42) 631 20 90, 636 60 34
fax (+48 42) 636 92 35
e-mail: vrector.education@adm.p.lodz.pl

prof. dr hab. inż. Piotr Kula
Prorektor ds. Innowacji
90-924 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 6/8
tel. (+48 42) 631 20 08, 636 60 34
fax (+48 42) 636 92 35
e-mail: vrector.innovations@adm.p.lodz.plKanclerz PŁ
dr inż. Stanisław Starzak

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel. (+48 42) 636 82 99, (+48 42) 631 20 12
fax (+48 42) 631 20 28
e-mail: chancellor@adm.p.lodz.pl

Kwestor PŁ
Z-ca Kanclerza PŁ
mgr Agnieszka Kobalczyk

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel. (+48 42) 636 89 34
tel. (+48 42) 631 20 17
fax (+48 42) 636 50 43
e- mail: kwestor@adm.p.lodz.pl


Dziekani Wydziałów

Wydział Mechaniczny
Dziekan: prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński

90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15
tel. (+48 42) 631 22 02
fax (+48 42) 631 22 03
e-mail: deanmech@adm.p.lodz.pl

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Dziekan: dr hab. inż. Sławomir Hausman

90-924 Łódź, ul Stefanowskiego 18/22
tel. (+ 48 42) 631 25 02
e-mail: deanelec@adm.p.lodz.pl

Wydział Chemiczny
Dziekan: prof. dr hab. inż. Stefan Jankowski

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel. (+48 42) 631 31 99
e-mail: deanchem@adm.p.lodz.pl

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Dziekan: prof. dr hab. inż. Józef Masajtis

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel. (+48 42) 631 33 82
e-mail: deantextil@adm.p.lodz.pl

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Dziekan: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 171/173
tel. (+48 42) 631 34 03, (+48 42) 631 34 26
e-mail: deanbiof@adm.p.lodz.pl

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dziekan: prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin

90-924 Łódź, Al. Politechniki 6
tel. (+48 42) 631 35 01
e-mail: deanarch@adm.p.lodz.pl

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Dziekan: prof. dr hab. Grzegorz Bąk

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215
tel. (+ 48 42) 631 36 37
tax (+48 42) 631 36 39
e-mail: deanit@adm.p.lodz.pl

Wydział Organizacji i Zarządzania
Dziekan: dr hab. inż. Ryszard Grądzki - prof. PŁ

90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266
tel. (+48 42) 631 37 68
e-mail: deanmngmt@adm.p.lodz.pl

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Dziekan: prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213
tel. (+48 42) 631 37 15
e-mail: deanenvir@adm.p.lodz.pl


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Robert Jaranowski
Dokument z dnia: 22.02.2013
Dokument oglądany razy: 16 465
Opublikował: Robert Jaranowski
Publikacja dnia: 22.02.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl